2 Timothi
1. Awgadhaw Kapu Kozan (1:1 - 1:2)
2. Ngitha Ngaru koey Poeypiyam Ngoelkay Ngurpay Mabaygoengu (1:3 - 1:4)
3. Mina Yoepathaman Midh (1:5 - 1:8)
4. Mina Igililnga Midh (1:9 - 1:18)
5. Ngidh Yesu Kerison Poeybayzi Woenab Bangal Yakanurayg (2:1 - 2:13)
6. Zagethaw Mabayg Awgadhaw Imaypa Balbayginga (2:14 - 2:19)
7. Ngidh Koeyma Gud Ayimpa Wati Zoengu (2:20 - 2:26)
8. Kalaw Goeygiw Wati Igililnga Midh (3:1 - 3:9)
9. Mina Igililnga Midh (3:10 - 3:17)
10. Zoeyzi Noeydhay Mabayg Nga (4:1 - 4:22)