1 Timothi
1. Pawlo Yesu Kerison Woeyayzi Mabayg (1:1 - 1:2)
2. Poeypiyam Yangukudu Wati Ngurpay Mabaygoengu (1:3 - 1:11)
3. Ngay Pawlo Eso Poeybiz Awgadhoepa (1:12 - 1:20)
4. Mina Amen Midh Nanga (2:1 - 2:15)
5. Ekalasiyaw Kupay Mabaygal (3:1 - 3:7)
6. Ekaloesiyaw Ibupuydhay Mabaygal (3:8 - 3:13)
7. Mari Doegam Igililnga Midh (3:14 - 3:16)
8. Wati Ngurpay Mabaygal (4:1 - 4:5)
9. Yesu Kerison Zagethaw Mabayg Midh Nanga (4:6 - 4:16)
10. Apasi Pawa Midh Koey Mabaygoepa (5:1 - 5:2)
11. Mina Pawa Midh Yoepkaz Maykoepa (5:3 - 5:8)
12. Matha Koey Apuwal, Koey Maykal (5:9 - 5:16)
13. Yoewthaw Koey Mabaygal Midh (5:17 - 5:25)
14. Gamu Puziw Mabaygal Midh (6:1 - 6:2)
15. Yesun Mabaygaw Mina Ubilnga Ngaru Gimal (6:3 - 6:10)
16. Mina Igililnga Midh (6:11 - 6:21)
17. Pawlo Yesu Kerison Woeyayzi Mabayg (1:1 - 1:2)
18. Poeypiyam Yangukudu Wati Ngurpay Mabaygoengu (1:3 - 1:11)
19. Ngay Pawlo Eso Poeybiz Awgadhoepa (1:12 - 1:20)
20. Mina Amen Midh Nanga (2:1 - 2:15)
21. Ekalasiyaw Kupay Mabaygal (3:1 - 3:7)
22. Ekaloesiyaw Ibupuydhay Mabaygal (3:8 - 3:13)
23. Mari Doegam Igililnga Midh (3:14 - 3:16)
24. Wati Ngurpay Mabaygal (4:1 - 4:5)
25. Yesu Kerison Zagethaw Mabayg Midh Nanga (4:6 - 4:16)
26. Apasi Pawa Midh Koey Mabaygoepa (5:1 - 5:2)
27. Mina Pawa Midh Yoepkaz Maykoepa (5:3 - 5:8)
28. Matha Koey Apuwal, Koey Maykal (5:9 - 5:16)
29. Yoewthaw Koey Mabaygal Midh (5:17 - 5:25)
30. Gamu Puziw Mabaygal Midh (6:1 - 6:2)
31. Yesun Mabaygaw Mina Ubilnga Ngaru Gimal (6:3 - 6:10)
32. Mina Igililnga Midh (6:11 - 6:21)