Yesu Ngurpan Aymoedhin Padanu Gimal Kedha, Awgadhan Midh Paru Woenab Poeybaypu Mabaygoepa
51-2Wara goeyginu Yesu nuydh mabaygaw garsar imadhin, nuy padiya karaypa walaydhin. Gimal padoenu nanga nuy apa thanuraydhin. Thana nungu niyaykazil garwoeydhamoeydhin nubepa, apa pudhemidhin nubiya mura wadhwadhgamuya. Nuydh nungu ngurpay zageth kuykaymoedhin kedha,
3“Ngitha ngaya nanga ngulaygal kedha,
ngithamun geth ngarapudhamayl midh nanga a
ngithamun ubi kedha ngitha lak ridh palan,
ngitha ika dhiw gasamaw.
Kuyk kedha Awgadhan ngithamulpa bangal
ukamoene kupay muynu nungu basalayoenu.
4Ngitha ngaya nanga koerkak badh a may oengamay.
Awgadhaw woenab ngithamuniya kalmel;
ngithamun ngoenakap bangal balbaytidane.
5Ngitha ngaya nanga gabu ngoenakapulmayl,
Awgadhaw woenab ngithamuniya kalmel;
ngitha bangal gasamoene Awgadhaw adhapudhay yawoedhayzinga.
6Ngithamun ngoenu ubilnga a wakay thamamay matha Awgadhoepa,
kedha woenab ngaru ngithamuniya kalmel,
nuydh bangal ngitha mina kuykunidhane.
7Ngitha ngaya nanga ngithamun danalpoethay
kasa balbayginga mura mabaygiya,
ngithamun koerkak badhan thanamulpa.
Awgadhan bangal lak kedha ngithamulpa sib wanaypa,
nungu danalpoethay ngithamulpa lak balbayginga bangal.
8Ngitha ngaya nanga ngoenakap poeyban Awgadhaw kapu zapa,
ngitha ika dhiw gasamaw.
Ngitha bangal Awgadh imane.
9Ngitha ngaya nanga ngithamun mamoenu pathridoepa
senabi kapu mam dhadhiya thabukiril mabaygiya,
ngitha patharidhay mabaygan ika dhiw gasamaw.
Ngitha bangal Awgadhaw kazil aymoemoeyne.
10Mabaygal nanga ngithamulngu ubigasimoeypa,
kuyk ngithamun mina zageth,
kalanu thana wati danalpoethay ayman.
Kasa kay kedha ngitha thanamulpa balsiyayginga.
Ngitha ngulaygal kedha, sena ngitha Awgadhaw ubilnga aympa,
ngitha ika dhiw gasaman,
kuyk kedha Awgadhan ngithamulpa bangal ukamoene kupay
muynu nungu basalayoenu.
11-12Mabaygan bangal ngitha sole yoepa tharepu a matha kedha mulamoeypu ngitha, kuyk ngitha ngaw niyay kazil. Wa, senabi ika dhiw ngaru ngithamuniya kalmel, ngithamun koey modhabiya maypa ngithamun thathi gimal dapara. Kay paypa kulay mabaygan sethabi wati pawal aymoeydhin maygi peropethoepa. Thana sethabi wati pawal lak kedha aymoeypa kayib ngithamuniya.
Kapu Igililnga Matha Kedha Sol (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
13“Ngithamun ngoenanumaypa kedha, ngithamun igililmayl ngaru nubi apagoewanu dhadhal. Ngithamun mina zageth matha kedha kapu sol midh, ay mith palan. Ngitha nanga Awgadhaw mina ngurpay oengayginga nanga, ngithamun wati igililmayl ngoedhe kedha wati sol midh nanga, nadh nanu mina mith guythwayan. Nan lak kuniya sol aymayginga, na kasa wati za amiz.
Kapu Igililnga Matha Kedha Buya (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
14“Ngitha matha kedha buya midh nabi apa goewapa. Buya nanga thoedhamiz, wara zapun nan woerdhayginga. Ngitha matha kedha goegath gimal padoenu. Ngitha ngaru kakal mura mabaygoepa. 15Koey zageth mabaygan thungi gamu woeydhan kalanu nabiya inur woergi thayan. Mina pawa kedha, nan gima gasaman zuru poethoeypa mura mabaygaw yabugudoepa mabapa kedha. 16Ngitha yakaman nabi buya ngithamun igililmaynu, mabaygan iman senabi buyaw zageth ngithamun. Kuyk ngithamun kapu zageth, thana mina yoepathaman a thawmanin ngithamun Thathi gimal dapara.”
Ina Mosen Sabi Yawadhan (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
17Yesu lak mulaydhin thanamulpa kedha, “Ngitha mura ngulaygal, Awgadhaw ya woedhayzi sabil kay paypa kulay poeybadhin Moselpa, a ngithamun ngoenanu manin sike kedha, ngay ngapa sethabi sabipa idimaypa, a matha kedha peropethaw yadhay. Lawnga! Ngay ngapa kuyku nidhaypa sethabi sabipa, matha kedha peropethaw yaday. 18Ngay ngithamulpa kedha, ngitha mina kurusi pagemiw a koerngayl kawra mariw, itha thabi sabil ngaru sabil, wara urapun yangukudupa pudhaypa lawnga, kurusipa dapar kasa zaginga bangal aymoene a matha kedha ina gugu ubidh thoeyayzinga mura muwasin. 19Mabayg nanga adhapa ruwamiz nabi sabingu, a ngurpan war mabayg senabi wati pawan, nungu modhabiya bangal mina apal, Awgadhaw Basalayanu; a matha kedha mabayg nga balbayginga ulaypa sabiya a nuydh ngurpan war mabayg, nungu modhabiya koeyza gimal. 20Ngay ngithamulpa kedha, thana yoewthaw koey mabaygal, ngithamun ngurpay mabaygal a thana parasayalgal, thanamun kapu akasin kasa moegina. Ngithamun kapu akasin na kedha moegina nanga, ngitha Awgadhaw basalaya gimal gasamayginga. Thanamun nabi ngurpan getha woeyadhin mulupa kurusipa kayib.
Thabukir Nginu Tukuypoepa Lak Kedha Gegeyadh (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
21“Sena kedha, kulba ngurpan ngitha mura ngulaygal kedha. Ngitha mabayg uma mathamayg. Ngidh nanga mabayg uma mathaman, kuyku mabaygan ngin lak kedha koey dharadh manin. 22Kasa kay kedha, ngay ngithamulpa muliz kedha, thabukir nginu tukuypoepa lak kedha gegeyadh, a matha kedha ngidh nanga mulamoeyn nginu tukuyap, ngin ngulayg sabipa gasaman. a ngidh rimarim pugan nginu tukuyap, a mulupa nagiz nubepa, ngi poeypiyam nginungu koey muypa thoeyayle.
Nginu Mam Nginu Tukuypoepa, a nginu Mam Awgadhoepa (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
23“Kedha kay ngidh nanga nginu eso Awgadhoepa poeyban a ngidh senabi thonara ngoenanu manin nginu tukuyap nginungu yagi asidhin. 24Wanan nginu eso sey oltanu. Ngi uzariz balbay tidar senawbi gegeyadh nginu tukuypiya, kalanu kay ngidh nginu eso Awgadhoepa poeyban. 25Wara thonara mabaygan ngin thuran kotoepa, yapa sakar maypa. Kapu za kedha, ngidh ngaru kulay wakay thayiz, yoepa balbayg poelaypa nubiya. Kapu za ngidh ya balbayg palan adhal nungungu, nginungu dhoerdhimay mabaygoepa poeybayle. Kalanu nginu kuth koeyza, ngin bangal dhoerdhimay lagoenu aranu. 26Ngay kedha, ngibepa adhapadhaypa lawnga kunumay lagoengu, kurusipa ngidh mura nginu modhab manin thanamulpa, thana midh tharan ngibepa.
Koey Wati Pawa Aymayg (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
27“Ngitha mura ngulaygal, senabi kulba ngurpan kedha, ngidh wara yoepkaziya puru aymayg. 28Kasa kay kedha, ngay kedha ngithamulpa, mura ngithamun noegay yoepkazipa ngithamuniya nanga wati wakay thamamay a ubilnga aymiz nabepa, ina lak kedha ngidh koey wati pawa ayman nginu wakay thamamaynu a ngoenakapoenu muynu. 29-30Ngithamulpa matha ngoedhagidh midh, ngithamun mura gamu senabi koey muypa thayan lawnga midh, ngitha guythuyan urapun thugal ngithamun gamungu. Nginu purkaw noegaypa nanga ngin wati wakay thoemamaypa manin, sobaginga adhapa nagiz ngoedhe kedha ngidh midh, nan dan nalban nginu purka, matha kedha nginu getha dagam gethan wati pawa ayman, ngidh nan kazaginga adhapa manin ngoedhe kedha ngidh geth midh nanga adhapa pathan.
Dhadhpoelamay Awgadhoepa Gegeyadh (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
31“Wara kedha, thana yoewthaw koey mabaygal kedha, mabayg nanga dhadhpulgeman nuydh kuniya wayan nungu ipi nanu apu thathipa, nuydh ngaru peba ayman kedha, nuydh nanungu muwasin. 32Kasa kay kedha ngay kedha, ngithamulpa nabi za nanga aymiz, kuykugi maypa nadh mura wati pawa aymayginga nubepa, senabi dhadh poelamay Awgadhoepa gegeyadh. Wara nadh nanga kayn alay gasaman, Awgadh ubigig, kasa kedha senabi ipidhadh gegeyadh gasaman nanu kulay alay, nungu kuykupa.
Nginu Yangukudu Nanga Ayman na Ngaru Koey Ridhanga (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
33“Matha kedha ngitha karngemidhin nabi kulba ngurpan kedha, ngidh noelkay yawoedhayzinga aymayg. Ngidh nanga Awgadhaw nel tharan ngidh ngaru ayman senabi yawoedhayzinga pathidhayginga. 34-35Kasa kay kedha ngay ngithamulpa kedha, ngidh nanga kasa nginungu yangukudu manin senabi kasa yangukudu ngaru koey ridhanga gasampa nginu yawoedhayzinga. Mura itha zapul dapara, a apaw goewanu lak kedha thanamun nelngu thoerayg, kedha zoengu dapar Awgadhaw adhapudhay niyay lag a nungu ngar siyampa ipal apaw goewanu, a matha kedha Yoerusalemaw nelngu thoerayg, kedha zoengu sena kuykulmay goegath. 36A nginu kuyk lak kedha thoerayg, kedha zoengu ngidh koey zageth urapun yalbup nginu kuykungu goerab gamulnga a kubikubinga ayimpa. 37Matha ngoedhagidh nginu ya woedhay yangukudu mina balbayginga kedha, ‘Wa.’ a ‘Lawnga.’ Wara nanga ya ukaman palki ukasar yangukudupa sepa kedha, sena Sathanalngu, Awgadhoengu lawnga.
Wati Modhabiya Bangal Aymayg (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
38“Ngitha karngemidhin nabi kulba ngurpan kedha, ‘Mabaygan ngadh nginu purka dan nalban, nungu purka lak kedha dan nalban modhabiya. Matha kedha mabaygan nanga nginu dhang pathidhan, nungu dhang lak kedha pathidhan modhabiya.’ 39Kasa kay kedha ngay ngithamulpa kedha, kuniya modhab thoeyayg sena wati pawa. Mabayg nanga ngibepa gegeyadh, matha kedha nuydh ngibiya getha dagam dakanu wariman, matha ngoedhagidh kedha yudhan nubepa nginu war dagam dak nubepa lak warimaypa.
40“Mabaygan nanga nungu koey ubi kedha, nuydh sobaginga gasaman nungu modhab nginungu. Nungu ubi nanga nuydh nginungu gabu sodh manin, wa ngidh manin nubepa, kalmel nabiya nginu sodh. 41Wara thonara koewbu mabaygan nanga, ngin lupalan nungu rugaw guraypa manin urapun kilomitapa, matha ngoedhagidh ngidh ukaman wara kilomita. 42A mabayg nanga ngibepa zapa yoewdhiz matha ngoedhagidh poeybar senabi za nubepa. Mabayg nanga yoewdhiz zapa kasa thawpay thonarpa, manin nubepa senabi thawpay thonarpa.
Ngidh Ngaru Mam Ayman Mura Mabaygoepa (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
43“Ngitha karngemidhin thanamun kulba ngurpay kedha, ‘Maman mamayiw ngithamun igalgal, a pasipa yawaymar ngithamun thabukiriw mabaygal.’ 44Kasa kay kedha, ngay ngithamulpa kedha muliz, maman mamayiw ngithamun wati igalgal, a ngoenanu mamayiw ngithamun thoeythupagaynu setha ngaya nanga ngibepa wati danal poethay ayimpa.
45“Nginu modhabiya nginu Thathi gimal dapara ngin kay gamupathamaypa, a aympa ngin nungu mina mamal kazi; kedha zoengu nuy mamal Awgadh, nuydh aymoempa goeyga zoeru a nungu kapu ari mura matha kedha ngoedhalnga mabaygal ngaya balbayginga a ngaya gegeyadh. 46Midh kay paru Awgadhan ngin ibupuydhaypa ngidh nanga pud balbayg tidaypa, ngidh nanga maman mamaypa matha setha ngaya nanga ngibepa koey ubilmayl? Wati mabaygoepa lak kedha senabi kapu pawa ayimpa, matha kedha bokadhzoengu garwoeydhamay mabaygal. 47-48Ngidh nanga matha nginu igalgal ayawal mamayipa, inuraw mabaygal lak kedha senabi kapu pawa aymaypa. Senabi pawa matha ngoedhagidh nabi apaw goewaw mabaygoepa, kasa kay kedha ngay ngithamulpa kedha, matha senabi mina pawa lawnga balbayginga. Awgadhaw ubilnga kedha, ngi ngaru mura doegamuya balbayginga, nginu koey Thathi gimal dapara midh nanga koey balbayginga.”,