Goereypaw Apaw Lagaw Ya
201Yesu lak mulaydhin thanamulpa kedha, “Awgadhaw Basalaya matha kedha goereypaw apawlagaw mabayg midh. Mina baythaynga nanga nuy zangu barpudhay lagapa kayn zagethaw mabaygoepa thuraypa, nungu apaw lagapa. 2Nuy thanamulpa kedha, ‘Kutapa nanga ngath mina modhab ngithamulpa maypa, pipti dolal yaynanob.’ Kalanu nuydh thana wayamoeydhin nungu goereypaw apaw lagoepa, zagethoepa.
3-4“Nayn klok nanga nuy lak kuniya barpudhay lagoepa. Nuydh imadhin wara zagethoegi mabaygal, thanamulpa mulaydhin kedha, ‘Ngitha ladhu, ngaw goereypaw apaw lagapa zagethoepa, a ngath balbaygi modhab ngithamulpa maypa.’ 5Thana ladhudhin. Dhadha goeyga lak kedha, a thoeri koelokoenu lak kedha, nuydh kayn zagethaw mabaygal gasamoeydhin.
6“Goeygiw pudhay na amadhan nanga, nuy lak uzaraydhin barpudhay lagoepa. Nuydh wara zagethoegi mabaygal imaydhin. Nuy kedha muliz thanamulpa, ‘Ngitha midh paru in goeyga kasa mema.’ 7Thana kuniya, ‘Mabaygoeginga ngoeymulpa barpudhamoeypa zagethoepa.’ Nuy kuniya, ‘Yargar, ngitha lak kedha ngaw goereypaw apawlagoepa zagethoepa.’
8“Kutapa nanga apawlagaw mabayg nungu zagethaw kuyk thuradhin a kedha mulaydhin nubepa, ‘Nag, ngidh mura ngaw zagethaw mabaygal thuremoeyr thanamun modhabipa. Thana moeygapa gasamayzi zagethaw mabaygal, ngidh kulay thuremoeyr, a setha ngaya nanga ngath mina bathaynga gasamoeynu, ngidh moeygapa thuremoeyr.’ Wa, nuy zagethaw kuyk nuydh aymoedhin.
9“Kulay nuydh thuremoeydhin thana, setha ngaya nanga thanamun zageth kuykaymaydhin goeyga pudaynu amadhan, a thanamun modhab poeybamadhin pipti dolal yaynanob. 10Setha nanga ngaya mina bathaynga thanamun zageth kuykaymaydhin, thana nanga imadhin kedha, moeygapa mabaygaw modhab koeyza, thana kedha wakay thayaydhin, ‘Ngalpan modhab sike gimal.’ Kasa kay kedha thanamun thonar na gasamadhin nanga thanamun modhab mura urapun, mura pipti dolal yaynanob.
11“Thana nanga gasamadhin kedha, thana gegeyadh gasamadhin, a kidhakidhan umamoeyr kedha, 12‘Ngoeymun zageth koey mapunga, goeyga mina koeyza; thana moeygapa mabaygal nanga, thana matha urapun awapa zageth aymanu, goeygin thana gasamoeyginga. Midh paru thanamun a ngoeymun modhab matha urapun.’
13“Nuy apawlagaw mabayg buwayl thayadhin urapun mabay goepa kedha, ‘Igalayg! Ngi midh paru kedha umepa? Ngath ngin sagul poelayginga; ngaban yawadhayzinga kedha, nubi goeygiw zagethoepa, ngath pipti dolal ngibepa maypa. Wa, ngath aymoenu. 14-15Matha ngaybiya kurusipa ngaw bokadhzapa maypa. Ngaw ubi kedha, ngithamulpa a thanamulpa modhabiya kay urapun, wa ngi kay kasa yaginga lagapa uzar. Ina ngaw bokadhza, matha ngaw kupay kedha ngath kozan poeyban wara mabaygoepa. Ngi ngaw mina pawanu balpudhiz.’”
16Yesu lak mulaydhin thanamulpa, “Kedha kay, kalanu bangal nanga kaybaw goeygiw kasa mabaygal ngaru gimal, a kaybaw goeygiw kupay mabaygal nanga, thana bangal ngaru apal.”
Yesu Lak Yadu Palgadhin Nungu Kikir a Um
17Yesu a nungu niyaykazil thanamun mab kuykaymaydhin Yoerusalemoepa. Thana nanga ladhudhin, nuydh nungu ngurpan aymar thanamulpa. Wara mabaygoepa lawnga, nungu niyaykazipa. 18Nuy kedha thanamulpa, “Kurusipagemiw, ngalpa mura Yoerusalemoepa; senabi lagoenu nanga ngay Mabaygaw Kazi ngaru bangal manine, thanamun kuyku misnarepa, a thanamun sabiw ngurpay mabaygoepa. 19Thana sethabi mabaygal kalanu ngayapa kuth thoeraypa a ngoena azaz mabaygoepa bangal manine. Thana azaz mabaygal bangal ngoena giwn soelmaypu, palngine bangal, a ngoena sathawrawpa puydhane. Koey neylan uthumoeyne. Thoeri goeygiw kalanu ngoena bangal kadaypa manine igililnga.”
Wara Apuwaw Yoewdhayzinga Yesulpa
20Kalanu palay kuyk kazi Zebadin, palamun apu yoelpamoedhin Yesulpa. Na kulun pasoeyniz Yesuniya parunu a koeyma yoewdhiz. 21Nuy kedha nabepa, “Nginu yoewdhayzinga midh?” Na kedha mulaydhin nubepa, “Ngidh bangal palamulpa sib wanane kedha, ngi midh thonara nanga, ngidh nginu adhapudhay kuykulmay kupay gasamoene bangal, palamun kupay kedha, palay apathanurman nginu getha doegamoenu a nginu boedha doegamoenu.”
22Nuy thanamulpa kuniya mulaydhin kedha, “Ngitha koerawaygal ngithamun yapupoeybayzi ya midh nanga.” Nuy palamulpa buwayl thayadhin, ya matha ngoedhagidh aymoedhin thanamulpa, sakar maypa nungu kikir a um, “Ngipel matha ngoedhagidh lawnga, kedha wati nguki woenipa, ngay mi wati nguki wanedhe nanga, sey Yoerusalemoenu?”
Palay kalanu kuniya, “Wa, ngoeba buth pathempa kedha zagethoepa aymoeypa.”
23Nuy Yesu kuniya, “Wa, ngipel ngaru wanimoene bangal sena mi wati nguki ngay bangal wanedhe, kasa kay kedha sena ngaw kupay lawnga ngayapa pasiw mabaygoepa thuraypa gimaw kupaypa. Sena ngaw Thathiw zageth, nuydh sepalbi gethadoegam a boedhadoegam niyaylag buth pathaman, Thathiw ubipa mabaygoepa.”
24Thana wara ten niyaykazil na karngemidhin, palamun apuwaw yapupoeybayzi ya midh, thana gegeyadh gasaman, palamulpa kuyk kazipa.
25Yesu mura thuremoeydhin thana. Nuydh kedha yadu umay, “Ngitha ngulaygal kedha, wara goegathaw mabaygaw pawal midh nanga. Thanamun kuyku mabaygal matha thanamun geth pawanu nipa, mura thanamun kasa mabaygal. Thanamun adhapudhay kuyku mabaygal lak kedha, mina koey gimal mura mabaygiya. 26Ngitha bangal kedha aymayg. 27Ngunu bangal nanga ubi kedha, nuy koey mabayg aymoene bangal, nuy ngaru koeyma apasin mura mabaygoepa. Nuy mura mabaygaw mapu zagethaw mabayg aymiz, matha kedha ngay Mabaygaw Kazi midh. 28Ngay lawnga ngapa nubi apaw goewapa, wara mabayg ngayapa danalpoethaypa. Lawnga, Mabaygaw Kazi kedha zoenguz ngapa, koeygarsar mabaygoepa danalpoethaypa. Ngaw igililnga mabaygoepa poeyban thanamulpa kuniya maypa Awgadhoepa.”
Nuy Yesu Balbaytidamoedhin Ukasar Maygum
29Thanamun Yoerusalemaw yabugud ngaru wara goegathiya, Zerikoniya. 30Thana na senabi goegath wanadhin, ukasar maygum si niyamar yabugudoenu pasinu. Palay na gasaman kedha nuy pasipa uzaraydhin, palay gima gudiya walmemamoedhin kedha, “Kuykulnga ngi Dhawithan Kazi, ngidh kay ngalbe ibupuydhampa.” Mabayg koeygarsar sey Yesuniya, 31thana kedha mulemidhin, “Yagiyasimariw.” kasa kay kedha palay maygum mina koey gimiya memaman, “Kuykulnga, ngi Dhawithan Kazi, ngalbe gar ibupudhamamar.”
32Yesu nuy tharaydhin nungu maboenu; nuydh thuremoedhin palay. Mangemidhin nubiya nanga nuy kedha, “Ngipen ubi midh?” 33Palay kedha, “Kuykulnga, ngidh gar ngalbelpa purkaw buya poeybamar.” 34Yesu koerkak badh gasamoedhin palamulpa, palamun purkanu geth nidhaydhin. Mina senabi thonara palay balbayg asimoedhin, palamun purka. Kalanu Yesuniya wagel asimoedhin palay.