Abrama a Abimoelek
201Abrama nuydh nungu tental lak thamayidhin Mamrengu Kananapa zeya doegampa, nuydh nubepa dhadhabuth imadhin. Goegathoengu moegina sigal, goegath Kades zeya doegamoenu a goegath Soer wara dagamoenu. Nubiya kalmel nungu ipi Seray, a nungu mura zagethaw mabaygal a tetel uruyl. Thana mura gurguy toedipu, bupaya lumemipu uruypa. Kurusipa thana wara goegathoenu ngabunadhin, goegath nel Gerar.
2Lagaw mopakuyk si meparu nel Abimoelek. Abrama nuydh Geraraw mabaygal na imaydhin nanga nuy kedha thanamulpa, “Ina nabi yoepkaz nanu nel Seray, na ngaw babath.” Kalanu thanamun Geraraw mopakuykun mabayg wayaydhin Seraylpa yoelpaypa nubepa ipi.
3Wa, nungu muynu ubi nubepa ipi kidh thoeyaypa. Wara kubilu Awgadhan pikin tharaydhin nubepa Abimoelekoepa, kedha mulaydhin nubepa, “Abimoelek ngitha bangal umamayl, kedha zoenguz kedha ngidh nan Serayna madhin ngibepa ipi, na wara mabaygaw ipi.”
4Abimoelek nuy kuniya mulaydhin kedha, “Kuykulnga, ngath wati za aymayginga! Ngidh bangal midh paru ngoena ngaw mabaygal idimoeyne? 5Nuy Abrama ngayapa kedha, na Seray nungu babath; a nanu ya lak kedha Abraman midh nanga. Sena ngaw kuyk lawnga, a wara ngath nan gasamayginga, a wara za gegeyadh aymayginga.”
6Awgadh lak mulaydhin nubepa senabi pikinu, “Wa, ngay ngulayg kedha, ina nginu kuyk lawnga, ngath kedha zoenguz ngin panidhan wati pawangu aymoeyle, ngaw sabingu pathidhayle, wara mabaygaw ipingu gasamoeyle. 7Ngidh kay nan kuniya wayar nanu alaypa. Nuy peropetha, nuy kay ngibepa thaythupagepa, ngithamulngu umangu. Koey poeypiyam, ngidh bangal nanga nanu alaypa kuniya woeyayginga ngi a nginu mabaygal, ngitha bangal mura umamayl.”
Abimoelek Nungu Koey Mabaygal Thurimoeydhin
8Bathaynga nanga goeyga miyaydhin nuydh Abimoelek nungu koey mabaygal thurimoeydhin, a ngulayg palimoeydhin. Thanamun aka mina koeyza.
9-10Kalanu nuydh Abraman thuradhin, a nuyn yapupoeybaydhin kedha, “Ngidh mipa senabi za ngoeymulpa aymoengu? Ina mina koey gudal gegeyadh, ngaw basalayangu idimoeyle. Ngath za ngibepa kulay aymayginga, ngidh midh paru kedha ayimpa?”
11Nuy Abrama kuniya kedha mulaydhin, “Ngay kedha zoengu ngithamulpa mulaydhin kedha, ngay akan. Ngath kedha wakay thamamaydhin nubi goegathaw mabaygal Awgadhoepa kapu akasizi mabaygal lawnga; mabaygan bangal ngoena bangal mathamoene a ngaw ipi bangal manine. 12Ngay kedha zoenguz akan. Ngath ngithamulpa sole aymayginga, Seray na ngaw baban kazi, nungu wara ipin nan kazi madhin, ngaw apu lawnga. Ngath kalanu nan madhin ngayapa ipi.” (Thanamun pawa kedha senabi thonara.) 13“Ngath kulkub nabepa kedha ya madhin, mi thonara nanga Awgadhan ngoena wayadhin ngaw thathiw lagoengu, ngalben Serom mab midh thonara azaz lagiya, nanga na mabaygoepa kedha umepu, ‘Nuy ngoezu babath.’ Sena nanu ibupudhay ngayapa.”
14Kalanu nuydh Abimoelek kuniya madhin nan Serayna Abramalpa, a nuydh wara Abramalpa mamayidhin mamuyl, bulokal, a zagethaw mabaygal. 15Nuy Nubepa kedha mulaydhin, “Ina ngaw boeradhar mura, nginu ubipa ngidh kay ngalaga niyay lag aymoene.” 16Nuy Seraylpa kedha mulaydhin, “Ngath mina kozan nginu babathoepa maypa urapun thawzoen silba bokadhzapul, ina ngaw ya wadhan ngibepa mura nginu mabaygoepa ngulaygoepa, ngidh wati pawa aymayginga. Mura mabaygal bangal ngulaygal kedha ngidh wati pawa aymayginga.”
17-18Senabi thonara mura yoepkazil Abimoelekan lagoenu thana kazipa matha ngoedhagidh lawnga; kedha zoenguz kedha Awgadhaw ubiginga Serayna ipipa wayan. Seray na nanga kuniya madhin nuy Abrama thaythupoegaydhin Awgadhoepa thanamun sirisiripa balbayg poelaypa. Nuy na thathupoegaydhin nanga Awgadhan balbayg tidadhin nuyn Abimoelekan a nungu ipi a zagethaw yoepkazil. Kalanu Awgadhan thana balbayg palimoeydhin kazipa gasamoeypa.,