Kuykulmay Yawoedhayzinga Abramaniya
151Kalanu Kuykulnga Abramalpa goeyginu pikin umay kedha,
“Abram, ngi akan maygi,
ngath bangal ngin kaludhepu mura wati zoengu,
a ngath bangal ngibepa,
adhapudhay mina za poeybane.”
2-3Abram kuniya mulaydhin Awgadhoepa kedha, “Ngath bangal midh paru nginungu kozan gasamoene ngaw buwaypa, ngay wara kazigig, ngaw zoepa a ngaw buthoepa. Zapul ngaru kedha kuniya pudhedhe bangal, urapun ngaw niyaykazin, nuydh ngaw buth manine, Eliyayza nungu nel. Ngidh ngayapa kazi poeybayginga, kedha zoenguz nuydh bangal ina ngaw zageth mura manine, senabi wara buway mabayg Eliyayza Damaskasoengu.”
4Pikinu nanga Awgadh lak mulaydhin Abramalpa, “Lawnga, nginu zagethaw mabayg lawnga; nginu kazi bangal nginu buth manine.” 5Senawbi pikinu nanga muynu, Awgadhan Abraman adhapa yoelpadhin nungu kawa mudhaw lagoengu, kalanu dapara kadaypa dan thayadhin, “Kedha nagi, ngidh setha thithuyl imiz a? Buthudh koeygarsar, ngibepa getha tidaypa matha ngoedhagidh lawnga, nginu kaziw kazil bangal kedha koey garsar.” 6Abram nuydh mina yoepathaman Awgadhaw yawoedhay yangukudu midh nanga.*Abrama mina yoepathamadhin Awgadh wara Romaniw Thusi 4:3 geth tidi. Wa, nungu Abraman mina yoepathaman kapu ngoedhalnga Awgadhoepa senabi thonara, Awgadhaw purkapa balbayginga.
7Awgadh kalanu lak mulaydhin Abramalpa kedha, “In ngay Awgadh, ngath kulkulb ngin yoelpadhin ngapa, nginu thathiw thathiw niyay lagoengu, Oerngu, Babilonangu muyngu. Ngibepa nubi boeradharapa ngath yadu palgadhin nginu geth za ingaru.” 8Abram kalanu yoewdhaydhin kedha, “Adhapudhay Kuykulnga, ngath bangal midh paru ngulayg gasamoene kedha, ngin bangal mina yoepathamaypa kedha, ina nabi boeradhar ngaw boeradhar, ngaw geth niyaylag?” 9Awgadhan Abraman ibupuydhadhin mina yoepathamaypa nubepa. Nuy kedha mulaydhin Abramalpa, “Wa, ngidh ngayapa kaw ngapa mar, a nani a garkaz mamuy, mura thoeri wathalgal kay a yawa goeynaw a mina goeynaw.”
Abram Uruyl Papathoemoeydhin a Poeybamoeydhin Awgadhoepa
10Nuydh Abram mura Awgadhoepa kusumoedhin sethabi uruyl. Kalanu papathoemoeydhin thana uruyl. Nuydh boethal uruy dhadhiya dhadh mayginga. Nuydh setha papathoemoeyzimayl mura uka doegamuya budhamoedhin. 11Thana wara boethal uruyl ngapa mulupa nanga, setha nuthemir aygudoepa nanga, nuydh thana adhapa zizimoeyr.
12Goeyga nanga pudhaydhin Abram gamu kawban uthuy yoewnadhin, nungu uthuy mina koeyza. Kalanu nuydh mina koey aka gasamoedhin. 13Awgadh nubepa mulaydhin kedha, “Wagel bangal nanga nginu kaziw kazil bangal wara mabaygaw niyay lagiya nithamoene. Danal poethay bangal thanamulpa gegeyadh po andred wathalnga, 14kasa kay kedha ngath bangal idimoene sethabi wati danal poethay mabaygal, a thanamun buway. Midh thonara nanga thana sethabi wati danalpoethay lagoengu ngapa kuniya, thanamuniya bangal koey garsar kapu ngoedhal koethil zapul a dhuray matha ngoedhagidh zapul.
15“Kasa kay kedha mura thabi zapul ngaru nginu thonarngu pawpa, nginu thonara nanga gasamoene, nginu bangal kapu kuth koewbuginga, ngin bangal balbayginga boeradhoeranu wanane. 16Nginu bangal nanga kuth senabi thonara ka matha lawnga, thanamulpa Amaraythalgoepa adhapa idimoeypa nubi boeradhoerangu. Ngithamun buwayn ngaru bangal mina thonar ugane; thana kuykuthalnga ugane nanga wara lagoenu, maykuyk mulupa, maykuyk kadaypa, po muykuykul mura. Kalanu bangal thanamun Amaraythalgaw wati pawa nanga koeyza aymidhe. Ngath senawbi thonara kay lak ngapa thuraypa nginu buway thanamulpa kuth poeybaypa, thanamun Amaraythalgaw kuniya modhab.”
17Goeyga nanga pudhaydhin, koey inur thoeydhamoeydhin ukaser muythaynga za kasa palamun geth buyalnga dhadhiya thamemar uruy madhuya. Palay ukasar kalmel, wara muythaynga a wara thungedh ngoedhalnga kalmel thamemar. 18Senabi thonara nanga Awgadhan yawadhan aymoedhin Abramalpa kedha, “Ngath nginu kaziw kazipa bangal in nubi boeradhar maypa marngu, Aykupithu doegamoengu kuyku oemay kurusipa Upreythizaw Koesapa.
19“Setha mura lagal thabi boeradharoenu muynu, mabaygal ngalagiya nipa nanga, Kenalgal, a Kenazalgal, a Kadhmonaythalgal, 20a Ithalgal, a Perezalgal, a Repaymalgal, 21a Amonaythalgal, a Kananalgal, a Gergoesaythalgal, a Zebusaythalgal. Wa, ngath bangal mura mamayiene nginu kaziw kazipa, mura thabi mabaygaw niyaylagal kalmel.”,

*15:6: Abrama mina yoepathamadhin Awgadh wara Romaniw Thusi 4:3 geth tidi.